SKVO – skupnost voditeljev

Skupnost voditeljev (SKVO) je skupina odraslih skavtinj in skavtov, ki so se prostovoljno odločili, da bomo mladim posredovali življenjske vrednote s skavtsko vzgojo in metodo. To so voditelji in voditeljice, ki so stari 19 let ali več.

Sestavljajo jo stegovodja, duhovni asistenti, voditeljice in voditelji posameznih vej ter ostali voditelji v stegu. Stegovodja je glavni predstavnik celotnega stega. Duhovni asistent skrbi za duhovno rast članov in voditeljev stega. Po navadi je to duhovnik iz domače župnije, v našem primeru kaplan. Voditelji posameznih vej vodijo člane v svoji veji in v njej izvajajo razne aktivnosti (primerne starosti članov), skrbijo za osebno napredovanje vsakega od njih ter predvsem z njimi delijo dobro voljo. Po navadi ima vsaka veja po dva ali več voditeljev in voditeljic. Ostali voditelji v stegu opravljajo v stegu druge aktivnosti, npr. organizirajo jesenski izhod stega, zbiralne akcije papirja, trikraljevsko akcijo itd.

MOLITEV SKAVTSKEGA VODITELJA IN VODITELJICE

Gospod, kot skavtski voditelj nosim odgovornost za svojo skupino.
Prosim te, pomagaj mi, da skavte in skavtinje spoznam in čutim potrebo, da jim pomagam. Zavedam se, da je moja drža in moj zgled važnejši kakor vse moje sposobnosti.
Pomagaj mi, da bom dober, prijazen in velikodušen do vseh. Daj, da bo v moji skupini vladal pravi duh. Blagoslavljaj naše načrte in nas podpiraj, da bomo vedno bolj napredovali.
Tako bo naša vzgoja dosegala vedno večje uspehe zdaj in v prihodnosti. V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Amen.