SKVO – skupnost voditeljev

Skupnost voditeljev (SKVO) je skupina odraslih skavtinj in skavtov, ki so se prostovoljno odločili, da bomo mladim posredovali življenjske vrednote s skavtsko vzgojo in metodo. To so voditelji in voditeljice, ki so stari 19 let ali več.

Sestavljajo jo stegovodja, duhovni asistenti, voditeljice in voditelji posameznih vej ter ostali voditelji v stegu. Stegovodja je glavni predstavnik celotnega stega. Duhovni asistent skrbi za duhovno rast članov in voditeljev stega. Po navadi je to duhovnik iz domače župnije, v našem primeru kaplan. Voditelji posameznih vej vodijo člane v svoji veji in v njej izvajajo razne aktivnosti (primerne starosti članov), skrbijo za osebno napredovanje vsakega od njih ter predvsem z njimi delijo dobro voljo. Po navadi ima vsaka veja po dva ali več voditeljev in voditeljic. Ostali voditelji v stegu opravljajo v stegu druge aktivnosti, npr. organizirajo jesenski izhod stega, zbiralne akcije papirja, trikraljevsko akcijo itd.