JAZONOV NOGOMETNI TURNIR

Jazonov nogometni turnir je dogodek, ki ga že 3 leta zaporedoma organiziramo vrhniški skavti. Namenjen je klanovcem in voditeljem vseh stegov.