Predstavitev rutke

Rjava barva (podlaga) je barva usnja, ki je omogočilo razvoj Vrhnike. Rjava je trdo delo, je zemlja in zemljskost. Predstavlja vezanost človeka na materialno.img_4433

Modra barva (notranji trak) je barva vode. Usnjarstvo se je razvilo ob vodi, prav tako kot nekdanja rimska naselbina Naoportus (pristanišče). Modra je pogoj za življenje, je duša in duševnost. Predstavlja vezanost človeka na stvarstvo, na vse živo. Na trikotniku prekrižan modri trak simbolizira dva izvira Ljubljanice (Močilnik in Retovje). Je kot človek, za katerega rojstvo sta potrebna dva.

Rumena barva (zunanji trak) je barva sonca, ki vdahne življenje v zemljo (rjavo) in v vodo (modro), ki objame celotno stvarstvo in ki omogoči ter omogoča življenje. Rumena je Bog, je ljubezen, ki se sklanja nad zemljo in prežema vse. Predstavlja človekovega duha in njegovo hrepenenje po sreči, po Bogu.