JESENSKI IZHOD

V soboto, 6.11. 2021 smo imeli skavti z Vrhnike jesenski izhod stega. Volčiči, četa in klan so se podali na orientacijski pohod po domačem kraju. Prehodili so kar nekaj kilometrov, obiskali so več točk, na katerih so jih čakale posamezne naloge. Vse od športnih iger, ustvarjalnih delavnic, matematičnih nalog do kviza. Vmes smo imeli tudi okusno kosilo po katerem je sledila velika igra po vejah, ki je temeljila na medsebojni povezanosti in sodelovanju med člani. Dan smo zaključili s skupno sveto mašo, na kateri smo tudi peli in drugače sodelovali.