1. ČETINO SREČANJE 2018/19

V petek, 19.10.2018 smo imeli prvo četino srečanje. Pričeli smo s postavitvijo kvadrata v katerem smo še zadnjič slišali vodove klice netopirjev, polhov, žab in srak pred njihovim razpustom. V letošnjem letu je v Jazonovi četi  kar 37 članov, zato smo morali zaradi velikega števila izvidnokov in vodnic, ustanoviti nove vode. Med igro »HA«, ja vsak izmed izvidnikov in vodnic moral izmeriti svoj azimut in se nato v njegovi smeri podati na točko, kjer je spoznal svoj novi vod. Sledilo je spoznavanje novega voda, zbiranje imena, razdelitev funkcij in šivanje začasnih vodovih zastavic. Četino srečanje smo zaključili s slavnostnim kvadratom v katerem smo prvič slišali nove klice vodov gamsov, jelenov, sov, vider in kanj ter imenovali nove vodnike. Sledil je tudi podpis četinih pravil, ki smo jih določili za letošnje skavtsko leto.