IV – Izvidniki in vodnice

Veja izvidnikov in vodnic (veja IV) temelji na delu v manjših skupinah – vodih in na medsebojnem učenju različnih veščin življenja v naravi – orientacije, priprave hrane, postavljanja zgradb iz lesa in vrvi, ognja… Vsi izvidniki in vodnice ter voditelji skupaj sestavljajo četo. Veja IV (izvidnikov in vodnic) deluje na principu dveh vrst srečanj, ki se izmenjujejo – srečanja čete in srečanja vodov. Srečanja čete se izvajajo skupaj, v prisotnosti voditelja, srečanja vodov pa so samostojna druženja, ki jih vodi vodnik/vodnica voda.

Vrhniška Jazonova četa ima 4 vode: dva dekliška in dva fantovska voda. Poimenovani so po živalih: Srake, Žabe, Netopirji in Polhi.

Starost izvidnikov in vodnic je od 11 do 16 let.

Če se nam želiš pridružiti izpolni prijavo.